lời hay ý đẹp

Nước biển mênh mông không đong đầy lòng Mẹ, Mây trời lồng lộng không phủ kín tình Cha. Nam mô Đại hiếu Mục kiền Liên bồ tát./span>

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2010

Khai giảng lớp Cắm hoa cúng Phật .
Được sự ủng hộ của ni sư Thích Nữ Như Lợi , chiều ngày 10-4-2010, tại chùa Vạn Thiện đã tổ chức khai giảng lớp cắm hoa cho Tăng, Ni, Phật tử trong thành phố Hồ Chí Mình. Lớp học do cô Phạm thị Ngọc Phượng, giáo viên nhà văn hóa Phụ nữ , Q 5 phát tâm hướng dẫn cúng dường. Hiện số lượng học viên được 60 hv.